بیماری های مشمول مراقبت بین المللی

 

International Health regulation  • مقررات بهداشتی بین المللی اولین بار در سال 1969 توسط بیست و دومین مجمع سالیانه WHO به تصویب رسید

 

          در نسخه 1969 تنها سه بیماری طاعون، وبا و تب زرد مشمول مراقبت بین المللی بودند

 

          پس از تصویب مقررات 1969، تا اوائل دهه 90 بیش از 40 بیماری نوپدید و بازپدید (بحران بهداشتی) بجز سه مورد فوق رخ داد بعنوان مثال:  بحران حادثه شیمیایی بوپال هند ، چرنوبیل اوکراین و SARS  در طی دهه اخیر

 

به همین دلیل این مقررات پس از یک دهه تلاش در سال 2005 در جریان پنجاه و هشتمین گردهمایی سازمان جهانی بهداشت در سال 2005 توسط 194 کشور عضو به تصویب رسید مقررات بهداشتی بین المللی در سال 2005 مورد تجدید نظر قرار گرفت.

 

          نمایندگان اعزامی کشور جمهوری اسلامی ایران از وزارتین امور خارجه و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آنرا امضاء نمودند

 

          بنابراین اجرای این مقررات یک تعهد بین المللی برای ایران محسوب شده و بعهده کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها میباشد. مسئولیت هماهنگی برای حسن اجرای این مقررات بعهده وزارت بهداشت نهاده شده است.

 

         هدف اصلی این مقررات:

 

جلوگیری از انتشار هر رویداد یا بیماری خطرناک در سطح  بین المللی یا بعبارتی تضمین امنیت بهداشتی هر کشور و جامعه جهانی است

 

 

 

         برای نیل به این هدف اصلی دو هدف متوسط (پیش نیاز) لازم یباشد:

 

        جلوگیری از صدور و ورود بیماریهای خطرناک (مشمول مراقبت) از طریق مرزها با حداقل مزاحمت برای مسافران

 

        مقابله با رویدادهای بیولوژیک، شیمیایی، تشعشعی در مبدأ بمنظور جلوگیری از گسترش آنها در داخل کشور مبدأ و متعاقباً ممانعت از گسترش آنها به سایر کشورها

 

 

 

 

         اجرای IHR دو جنبه اصلی دارد:

 

1.        آماده سازی و تقویت نظام مراقبت و پاسخدهی به هر رویداد خطرناک بهداشتی

 

·         بمنظور پاسخگویی بهنگام به هر نوع همه گیری خصوصاً اورژانسهای بهداشتی در داخل کشور و جلوگیری از گسترش ملی و بین المللی آنها

 

·         بنابراین هدف اصلی ما استفاده از این فرصت بمنظور تقویت نظام مراقبت بیماریهای واگیر کشور ایران می باشد

 

2.        جنبه گزارشدهی که یکی از وظایف کشور طبق IHR است

 

 

 

 

 

 

یکی از وظایف کشور طبق IHR گزارشدهی است.

 

          وزارت بهداشت با این جنبه بسیار محتاطانه برخورد نموده و در گزارشدهی بدون هماهنگی کامل با سازمانهای ذیربط به هیچ وجه مبادرت به این اقدام نمی نماید

 

          کشور ما خواه ناخواه جزء این نظام جهانی است . کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان نیز قبلاً به ما وقایع بهداشتی خود را گزارش داده اند که منجر به آماده باش بهنگام کشورمان در برابر وقایع بهداشتی شده است

 

          اخیراً نیز عراق طغیان وبای خود را به ما گزارش داد که در اعمال موازین کنترلی بسیار سودمند واقع شد

 

          بنابراین گزارش چنین رخدادهای بهداشتی جنبه انتقال اطلاعات را نداشته و انجام آن مستلزم همکاری و تعامل بین بخشی است

 

          با اطلاع دقیق از این مقررات ، دست اندرکاران قادر به تقویت ظرفیتهای پاسخدهی به طغیانها در داخل کشور و در مرزهای بین المللی خواهند بود

 

          جمهوری اسلامی ایران بدلیل تقویت ظرفیتهای کلیدی خصوصاً در زمینه نظام مراقبت بهداشتی و ظرفیتهای آزمایشگاهی و استقرار پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی اخیراً بعنوان اولین کشور منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در زمینه ظرفیتهای اجرای IHR معرفی گردید

 

          تداوم این روند موفق ، مشارکت کلیه حوزه های درون بخشی و بین بخشی ذینفع را ایجاب می نماید

 

جستجو